کارگاه فنی

این مجموعه دارای ، کارگاه فنی مجهز به دستگاهای به روز ورق کاری از قبیل پرس برک، گیوتین، نورد، انواع دستگاهای جوشکاری کارگاهی آماده ارائه کلیه خدمات ورق کاری مانند برش، خم و نورد انواع ورقها (ورق گالوانیزه، سیاه، روغنی) تا ضخامت شش میل و نیز ساخت و نصب انواع مشتقات ورقی مانند ورق فلاشینگ (قرنیز) ، ورق نما، ورق دامپا (لمبه)، آبرو (ناودانی)، کلاهک دودکش فلزی (ورق زد) و غیره می باشد .

guillotine   ورق کاری   navard