نصب مشتقات ورق فلزی

یکی دیگر از خدمات این مجموعه ساخت و اجرای انواع مدلهای ورق فلاشینگ (قرنیز) با ضخامتهای مختلف ورق بر روی دیوار و دیگر جاهای مورد نیاز .