مشتقات ورق فلزی

این کارگاه مجهز به دستگاهای به روز ورق کاری از قبیل پرس برک، گیوتین، نورد، انواع دستگاهای جوشکاری کارگاهی آماده ارائه کلیه خدمات ورق کاری مانند برش، خم و نورد انواع ورقها (ورق گالوانیزه، سیاه، روغنی) تا ضخامت شش میل و نیز ساخت و نصب انواع مشتقات ورقی مانند ورق فلاشینگ (قرنیز) ، ورق نما، ورق دامپا (لمبه)، آبرو (ناودانی)، کلاهک دودکش فلزی (ورق زد) و غیره می باشد .