سفال سقفی

کارخانه سفال طبرستان درکنار معدنی از خاک رس بنا شده که این خاک رس  ماده اولیه تولید سفال سقف طبرستان میباشد که  در هنگام ساخت برای محکمی و استحکام بیشتر درصدی سیلیس به ان اضافه میشود که سیلیس باعث استحکام فوقالعاده زیاد و همچنین نفوذ ناپذیری  اب میشود. در ساخت سفال سقف طبرستان  از هیچ ماده شیمیایی و یا سیمانی استفاده نمیشود به همین دلیل است که سفال طبرستان با محیط زیست کاملا سازگاری داشته و دوست داران محیط زیست و طبیعب برای پوشش بام از سفال بام طبرستان استفاده میکنند .

selfcolor brown red green gray

محصولات کارخانه سفال طبرستان به صورت زیر می باشد :

سفال بام : جهت پوشش دادن قسمت تخت بام می باشد که خود به دو صورت خودرنگ و لعابدار تولید میشود .
تیزه سفالی : جهت پوشش محل برخورد دو سقف می باشد که خود به دو صورت خودرنگ و لعابدار تولید میشود .
کلاهک سفالی : جهت پوشش در قسمت نوک سقف می باشد.